Fuktighet – Fuktovervåkning / logging

kr 12375

Beskrivelse

hygotacFuktighet – Fuktovervåkning / logging

Overvåkning av fukt via internett!Hygrotrac® Trådløs fuktalarm
Finisterra AS kan nå levere verdens første internettoppkoplete system for overvåkning av fukt i bygninger.
Det kan fjernovervåke en fuktproblematikk i et bygg eller en konstruksjon via en hjemmeside .
Det er ikke nødvendig med tidkrevende kabelstrekk.
Et større eller mindre antall fuktfølere legges ut trådløst og sender til en sentralenhet som er koplet til nettet!
Systemet er «plug and play» dvs du kopler til sentralenheten, og monterer sensorene der du vil ha data fra.
Systemet vil fungere som et hvilket som helst trådløst nettverk.

Ikke noe oppsett er nødvendig. Ta systemet ut av esken og bruk det!

Det finnes systemer i dag som overvåker vann, men det er stor forskjell på vann og fukt.
Hygrotrac overvåker begge deler. Mugg og sopp starter ofte med vekst i konstruksjoner lenge før det er fritt vann tilstede,
og Hygrotrac vil varsle om dette.

Dette er et instrument som gjør det mulig å logge fukt (vektprosent),
og luftluftfuktighet/temperatur/duggpunkt/gram vann pr m3

Systemet beskrevet på en enkel måte:
Settet består av 1 stk sentralenhet «Gateway». Dvs. en boks som du enten plugger i en eksisterende ADSL
bredbåndskontakt/telefon -kontakt, eller setter et SD minnekort i.
Denne boksen laster trådløst ned data fra inntil 600 sensorer du fritt kan plassere i bygget innenfor en
rekkevidde av ca 40- 100m. Gatewayen går direkte ut på nettet,
og laster seg ned til en hjemmeside. Hver kunde har tilgang til denne siden via et passord .
Hver gateway kan da logge og overvåke inntil 600 punkter i konstruksjonen
og kunden kan overvåke dette fra hvor som helst med internettilgang

Hver sensor (ca. på størrelse. med en fyrstikkeske) leser av vekt % i treverk, RH, temperatur, duggpunkt ,
kontinuerlig. Det er 15-20 års batterilevetid på sensorene. (test med simulert bruk ble avbrutt etter 56 år)
Dette gjør at sensorene også kan plasseres på vanskelig tilgjengelige steder slik som kryprom og loft,
eller bygges inn i konstruksjonen.

Hvis gateway er koplet til adsl/ nettverk eller telefonlinje kan hver eneste sensor programmeres med alarm punkter,
og om det aktiveres en alarm vil brukeren varsles via E-post eller SMS automatisk.
Gateway har også et internt minne som holder til 1 års bruk (logging hvert 5 minutt med 10 sensorer) .
Det er innebygd modem, og mulighet for å sette inn et SD minnekort for logging. 128 mb holder til ca 2 år med data.

Produktet kan leveres som løse gatewayer og løse sensorer, eller som et sett bestående av 1 gateway og 10 sensorer,
samt alt du trenger av kabler. Settet blir levert i en koffert.

Eksempel på montering:
Systemet vil varsle deg ved kritiske verdier i konstruksjonen før dette har blitt til en skade.
Det blir billigere å rette på skaden før vannet har blitt til mugg og sopp.

Systemet er blitt lansert sommeren 2006 og så langt er det montert ut hos en del kunder i forbindelse med å:

– Overvåke Brann Stadion (fuktalarm) ( I samarbeid med ABF service)
– Overvåke  bygg under oppføring
– Dokumentere kondensproblematikk
– Overvåke badekabiner
– Logge klima i bygg over tid
– Drive skadesanering

Systemet har vist seg enormt effektivt når det gjelder overvåkning på utilgjengelige steder,
og ikke minst, reisetidsbesparelser


Utvalgte produkter