Scanner Bosch D-Tech150 scanner

kr 9800

Beskrivelse

Fordeler: Wallscanner D-tect 150 SV Professional
Spesialisten på objektsøk i vanskelige omgivelser
  • NYHET: sikker lokalisering av objekter i våt betong
  • Millimeternøyaktig lokalisering av jernholdige/ikke-jernholdige metaller, spenningsførende ledninger, trebjelker og til og med kunststoffrør
  • Digital visning av materialegenskaper
  • Visning av objektdybden muliggjør en enkel beregning av betongoverdekning
  • Signalvisningen (Signal View/SV) gir enda nøyaktigere visning av objekter som ligger spesielt nær hverandre
  • Spesialisten på søk etter armering med tre driftstyper for betong
  • Ruler View: Visning av objektavstandene, markering på veggen nøyaktig på millimeteren
  • Kalibreringsfri
Påvisbare materialer Kunststoffrør, jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller, underkonstruksjoner i tre, spenningsførende ledninger
Maks. lokaliseringsdybde 150 mm
Nøyaktighet ± 5 mm
Utkoblingsautomatikk, ca. 5 min
Strømforsyning 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Vekt, ca. 0,7 kg
Lengde 220 mm
Bredde 97 mm
Høyde 120 mm
Støv- og sprutsikring IP 54
Tilknyttede produkter
Systemtilbehør-ZB


Utvalgte produkter